Föremål

Rapporter

1885:8 R - Rapporter från: Sunnerstaholm (kreaturs-, mejeri-, virkesrapport) Voxna bruk och timmeragenterna (Rullbo och Tennäs distrikt, Erik Lindström jan- juni)

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1885
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.109._HWY