Föremål

Biljetter, Ångbåtar

Biljetter. Rederiet för ångfartygen "Nya Hållsviken" och "Trosa" 1 volym Biljettblock: Ångfartyget "Nya Hållsviken" Enkla biljetter Tur- och returbiljetter Ångfartyget "Trosa" Enkla biljetter Tur- och returbiljetter Biljetter i häften: Ångfartyget "Nya Hållsviken" Ångfartyget "Trosa" Inventarium över biljetter: Ångfartyget "Nya Hållsviken" Ångfartyget "Trosa" Journaler och specifikationer

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar Ångbåtarna
Kategori 64. LXIV Arkiv
Föremålsnummer LXIV:II:A.g.a._HWY