Upphov: SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Grönsakskokare

GRÖNSAKSKOKARE (överdel) Av bleckplåt. Cylindrisk, med två handtag och silbotten; kring nedre kanten en rakt utstående smal fläns, nedanför denna en hög falskant för underdelen, kring brädden en utstående stav. Handtag avlånga, snett utstående, av bred skena med stavformigt inböjda kanter samt i rät vinkel inböjda ändar och rakt utböjda ytterändar, fästa vardera med en nit. Silduk av förtent ståltråd, med små fyrsidiga rutor. Höjd: 13,9 cm.; diameter: 25 cm.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Grönsakskokare
Kategori
  • Grytor, kastruller och stekpannor
  • 03. III Kökets och vinkällarens inventarier
Material Bleckplåt
Storlek
  • Höjd 13.9 cm
  • Diameter 25 cm
Föremålsnummer III:I:F.e.01._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1938
Titel
GRÖNSAKSKOKARE (öfverdel).
Text
Af bleckplåt. Cylindrisk, med två handtag och silbotten; kring nedre kanten en rakt utstående smal fläns, nedanför denna en hög falskant för underdelen, kring brädden en utstående staf. Handtag aflånga, snedt utstående, af bred skena med stafformigt inböjda kanter samt i rät vinkel inböjda ändar och rakt utböjda ytterändar, fästa hvardera med en nit. Silduk af för-tent ståltråd, med små fyrsidiga rutor. Höjd: 13.9 cm.; diameter: 25 cm. Anm. Undre delen (kastrullen) saknas.