Föremål

Order, Patentansökningar, Premielånsförbindelser

Affärshandlingar Supplement (Diverse) L-P - Lastningsorder 1895-1907 - Patentansökningar, beskrivning och ritningar å maskin för tillverkning av kättingar, uppfunnet av Albertine de Briey - Premielånförbindelse, Stockholms stads brandförsäkringskontor 1816, 1827, 1858, 1875, 1876

Datering 1816 – 1907

1816-1907

Föremålsnummer LXIV:II:A.b.06._HWY