Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Hjullåspistol

Otydlig pipstämpel.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Hjullåspistol
Kategori Pistoler
Antal 1
Datering
  • 1625
  • 1625-01-01 – 1650-01-01

1625-1650 cirka

Föremålsnummer 6324_LRK
Andra nummer Nr 1867: 1751
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
1 hjullåspistol med brun stock och beslag af jern, kolfkappan af trä med en hornskifva, pipan åttkantig, loppet slätt, laddstocksskoning af jern, haken för hjulets fästande borta. Tid. inv. nr.: 1751