Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Hjullåspistol

Otydlig pipstämpel.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Hjullåspistol
Kategori Pistoler
Antal 1
Datering
  • 1625
  • 1625-01-01 – 1650-01-01

1625-1650 cirka

Föremålsnummer 6324_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 1751