Föremål

Pro Memoria, Konkurser, Protokoll, Brev, Brevcirkulär, Certepartier, Konossement, Kontokuranter

Affärshandlingar Supplement (Diverse) III P-R - Pro Memoria, skriven av Wilh. H. Kempe (om Voxna bruk) - de Rons konkurs: Backmans, P. C. livassurans i Livförsäkringskompaniet Mentor Bevakningshandlingar för 46 borgenärer 1856 (avskifter) Borgenärenas sammanträdesprotokoll Brev Brev, svar å accordspropositionen Brevcirkulär vid Jacob de Rons överlåtelse på sonen av firman under namn av Jacob de Ron & Co. 1859 Certepartier Konossement Kontokuranter - Maass konkurs (se förteckning i volym II, LXIV:II:A:b.14)

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar Supplement, Diverse
Kategori
  • Dokument och handlingar
  • 64. LXIV Arkiv
Föremålsnummer LXIV:II:A.b.15._HWY