Föremål

Brev inkommande

1905:1 B - Brev inkommande: A-G Berner & Nielsen. Paris

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Officiella brev
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1905
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.288._HWY