Föremål

Provväv

Provväv. Förfärdigad efter beställning av Wilhelmina von Hallwyl hos Handarbetets vänner på 1890-talet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Provväv
Kategori Övriga tapeter, 59. LIX Textilier - Europa
Storlek Bredd 36 cm, Längd 41 cm
Teknik Haute-lisse
Datering 1890 – 1899 (1890-tal)
Tillverkningsplats Sverige
Föremålsnummer LIX:III:H.b.g.05._HWY