Föremål

Rapporter

1877:7 R - Rapporter från: Sunnerstaholm Trävaruhandeln och Voxna bruk

Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Affärshandlingar
Kategori
64. LXIV Arkiv
Datering
1877
Föremålsnummer
LXIV:II:A.a.46._HWY