Föremål

Rapporter

1877:7 R - Rapporter från: Sunnerstaholm Trävaruhandeln och Voxna bruk

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1877
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.46._HWY