Föremål

Lexicon Pentaglotton...collectum, et concinnatum à Dn. Valentino Schindlero Oederano...Hanoviae, typis Joannis Jacobi Hennei. MDCXII

Band av kalvskinn.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol
Datering 1612
Tillverkningsplats Preussen, Hanau
Tillverkare Schindler, Valentin (Författare)
Föremålsnummer 110107_SKOBOK