Föremål

Notice Historique sur l´instruction des jeunes aveugles...Paris, imprimé par les Jeunes Aveugles. 1819

Band av blå papp. Papper av grov kartongartad kvalitet

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o
Datering 1819
Tillverkningsplats Paris
Tillverkare Guillié, Sebastien (Författare)
Föremålsnummer 110296_SKOBOK