Foto: Lernestål, Erik, Skoklosters slott/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Hjullåsräffla möjligen från Nyrnberg, cirka 1640.

Åttkantig pipa av stål, 8 räfflor. Graverad på tre ställen med rullverksornamentik, på kammaren signerat "VL". Ståndsikte av mässing. Förgyllt tunt korn. Rektangulärt svansskruvblad, med graverad bandornamentik. Hjullås. Låsbleck av stål, tysk typ, bakåt avsmalnande genom två fall, rundad bakkant. Stämplat med "HR" över sol (Stöckel nr b 3064). Hjulet fastskruvat med på kant stående ring. Kort, vertikal kruskärm. Graverat fängpannelock. Hanen graverad, lös överkäke med fingergreppet omböjt till ring. Hankroppen utformad som dorisk pelare. Låsblecket med graverad bakkant, hållande lejon i svansen. Låset invändigt med blånerad stång och fängpannelocks - stoppfjädrar. Helstock av svärtat trä. Tysk kolv. Hela stockens yta täckt av ett rikt moreskmönster, bestående av trådar och punkter av stål. Bakplåt av stål utan stödkula. På kolvryggen fördjupning - tumgrepp. Två låsskruvar. Pipan fäst i rännan med tre stålstift. Näsband och rörka av stål. Rörkan hålls på plats av pipstiftet. Trågformig, s. k. holsteinsk varbygel. Avtryckare med snälltryck. Enligt 1651 års tyska rustkammarförteckning, upptagen som nr 81: "81/ Ein klein Rohr mit 7 Zügen über undt über mit eisern blumwerck eingeleget, weissen gestochenen Schloss undt Schlechtem Rade von Sehl: Stallmeister Tessin bekommen." Enligt 1710 års inventarium p. 16: "(I Andra Cammaren el. Rumet) 90-452-1- Kort Reflebyssa blanck rijstat på pijpan och låset Stocken alt med Jern inlagt Forma till...-8-". Tillbehör: Laddstock av ljust trä. Doppsko av stål, bakände med gängat stålrör. I kolvlådan: krats. Mellan hanens käkar svavelkis i blymantel. Märkt: 452 ovanför låsblecket, stanstyp nr 5376. 18 på kolvens undersida, stanstyp nr 5373. 3 ristat på kolvhalsens högra sida.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Hjullåsbössa, räfflad
Kategori Bössor
Material Stål, Mässing, Trä
Storlek Längd 650 mm (Pipan)
Teknik Förgyllning, Graverad, svärtning, Inläggning
Antal 1
Datering 1635 – 1645 (1640 cirka)
Tidigare ägare Ägare: Tessin, Christoph, Givare: Tessin, Christoph, Ägare: Wrangel, Carl Gustaf
Inskription Dekor: Figurer, Dekor: Lejon
Föremålsnummer 5407_SKO