Föremål

Continuation af kort berättelse om de curer, som wid Looka hälso-brun, desze twänne förflutne åhren 1727 och 1728 äro giorde, tillika med någras egna skrifteliga berättelser, hwilka wid siukdomarnes upteknande, bifogade och anförde äro, : efter föregången kongl. coll. med. approbation i liuset framgifne af Eric Victorin ... Stockholm, med egen bekostnad uplagd, af directeuren Joh. Henr. Werner, åhr 1729.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 8:o
Datering 1729, 1700 (1729; 1700 (bandets tillverkning); 1729 (tryckår))
Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare Victorin, Eric (Författare), Werner, Johan Henrik (Tryckare)
Föremålsnummer 108963_SKOBOK