Foto: Jens Mohr, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Armborstpil, dalpil.

Lansettliknande spets med fyrsidigt tvärsnitt övergående i tånge. Skaft av trä med runt tvärsnitt bakåt tillplattat och vidgat med två vingar.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Armborstpil
Kategori Armborst
Material Trä, Stål
Storlek Längd 145 mm (ståldel)
Antal 1
Föremålsnummer 6934_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 06:2466:2