Foto: Bonnevier, Helena, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Långbyxor m:1845, general.

Långbyxor av svart kläde m: 1845. I övrigt modellenliga. Har tillhört Karl XV, använd vid kröningen 1860-05-03.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Uniformsbyxor, Byxor
Kategori Militära uniformer, svenska
Storlek Vidd 450 mm (ben)
Antal 1
Datering 1860
Tillverkningsplats Sverige
Tidigare ägare Ägare: Karl XV av Sverige-Norge
Föremålsnummer 13303_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 3568:b