Föremål

Underschiedliche Abriss von Schiffe und Festung (= titel på omslagets framsida)

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol
Föremålsnummer 110249_SKOBOK