Föremål

Ännu några ord öfwer konungens nådiga proposition till Rikets Ständer, att, genom Riksgäldskontoret, upp-och utlåna penningar till jordbrukets understöd...

Band av blått papper. Pärmfyllnad: papp. Gult snitt.

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 8:o
Datering 1830, 1800 (1830; 1800 (bandets tillverkning); 1830 (tryckår))
Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare Ecksteinska boktryckeriet (Tryckare), Wennberg, Johan Olof Folin (Författare)
Föremålsnummer 108821_SKOBOK