Foto: SHM (PDM) Upphovsrätten till detta verk har gått ut och är därmed fritt att använda på alla sätt. Ange gärna upphovsperson om denne är känd.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Landscape with Ruined Castle, Bridge and Figures

De båda landskapsscenerna (inv nr A.a.01. (I) - A.a.01.(III ) är målade antingen efter original utförda av den österrikiske landskapsmålaren Johann Christian Brandt ( 1722 - 95 ), eller troligare efter gravyrer efter dessa original utförda av Adrian Zingg (1734 - 1816 ). (Exemplar av gravyrerna finns i Hallwylska samlingen, B. c. 10 och B. c. II ) Inv.nr A.a.01. (I) - A.a.01.(III ) utförda av samme konstnär. --*-- These two landscape scenes (inv nr A.a.01. (I) - A.a.01.(III ) were painted either after originals by the Austrian landscape artist Johann Christian Brandt (1722 - 1795) or, more probably, after engravings by Adrian Zingg (1734 - 1816 ) from these originals. (Copies of the engravings are in the Hallwyl Collection, B.c. 10 and B.c. II.) Inventory nos. A.a.01. (I) - A.a.01.(III ) by the same artist. Inv.nr. A.a.01. (I) - A.a.01.(III ) utförda av samme konstnär. -*- Inventory nos. A.a.01. (I) - A.a.01.(III ) by the same artist.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Landskapsmåleri, Målning
Kategori Övrigt måleri, Landskapsfotografier, 32. XXXII Tavlor
Material Duk
Storlek Höjd 191 cm, Bredd 400 cm
Teknik Oljemålning
Tillverkningsplats Sverige
Tidigare ägare Säljare: Matsson, Alfred Leonard
Föremålsnummer XXXII:A.a.01.01._HWY