Föremål

Glasmonter

Glasmonter som använts (som skydd för föremål) i miljön i Hallwylska museet. Sannolikt beställd i samband med att huset iordningsställdes för museiverksamhet någon gång under 1920-30-talen. Montern är försedd med en liten företags/tillverkar etikett märkt "Gletscher" Montern är hopsatt med lim som idag har torkat, varför man måste vara försiktig när man hanterar eller flyttar dem

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Glasmonter
Kategori 20. XX Verktyg m. m. för Samlingen
Storlek Bredd 126 cm, Djup 73 cm, Höjd 51 cm
Datering 1920 – 1929 (1920-tal)
Föremålsnummer S.XX:I:S.01._HWY