Föremål

Vävritning

RITNING Påskrift: "kopia 1918/3633" och "Likheten med den fastställda Ritningen bestyrkes, Stockholm den 8 oktober Sigurd Westholm".

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Ritning
Kategori
  • Arkitekturritningar
  • 64. LXIV Arkiv
Storlek
  • Bredd 32 cm
  • Höjd 37 cm
Tillverkningsplats Sverige
Tidigare ägare Clason, Gustav
Inskription Signatur/Påskrift: Professor I.G.Clasons Ritkontor. Stockholm den 8 oktober 1918. Alb.Collett
Föremålsnummer S.LXIV:III:B.b.i.24._HWY