Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Bardisan

Klinga rak med längsgående mittås och konkava skär. Vingarna tvådelade, de övre större uppåtriktade, de nedre mindre nedåtriktade. På vingarna inslagna stämplar, den ena otydlig, den andra inneslutande: 40. Holk, L: 104 mm svagt åttsidig samt från denna två skenor, L: 394 mm (den ena avbruten nedtill), fästade med fem nitar med välvda släta huvuden. Skaft av brunbetsat trä med åttsidigt tvärsnitt.

Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Bardisan
Kategori
Bardisaner
Material
  • Stål
  • Trä
Storlek
  • Längd 2410 mm
  • Bredd 202 mm
  • Längd 568 mm (klinga)
  • Vikt 2340 g
Antal
1
Tidigare ägare
Föremålsnummer
5896_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 5069
Litteratur
  • Underdånig berättelse angående emottagandet för statens räkning af de utaf Hans Maj;t konung Carl XV till staten testamenterade samlingar af konstverk, vapen och andra föremål : Afgifven den 14 aug. 1873 af t.f. intendenten vid Nationalmuseum., Sander, 1873 (Sander, Nils Fredrik)
  • Hans Majestät Konung Carl XV:s vapensamling. I Orientaliska samlingen; II . Vesterländska samlingen. Collection d'Armes de sa Majesté le Roi Charles XV. I Section Orientale. II Section Occidentale, Karl XV, katalog: 43