Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från generalmajor, överkammarherre Carl Ludvig Mattias Rosenblad.

Nitton visitkort från generalmajor, överkammarherre Carl Ludvig Mattias Rosenblad. Första kortet är utan datum, vikt i övre vänstra hörnet. Adress (nedre högra hörnet) Kommendörsgatan 29. Andra kortet är utan datum, vikt i övre vänstra hörnet. Tredje kortet daterat 1914, vikt i övre vänstra hörnet. Fjärde kortet daterat 1914, vikt i övre vänstra hörnet. Femte kortet daterat 1914 samt sorgkant. Sjätte kortet daterat 1916, vikt i övre vänstra hörnet. Sjunde kortet daterat 1916 samt sorgkant, vikt i övre vänstra hörnet. Åttonde kortet daterat 1916 samt sorgkant, vikt i övre vänstra hörnet. Nionde kortet daterat 1918. Tionde kortet daterat 1918. Elfte kortet daterat 1918, vikt i övre högra hörnet. Adress (nedre högra hörnet) Väpnaregatan 1. Tolfte kortet daterat 1919 samt sorgkant, vikt i övre högra hörnet. Trettonde kortet daterat 1919 samt sorgkant, vikt i övre högra hörnet. Fjortonde kortet daterat 1920, vikt i övre högra hörnet. Femtonde kortet daterat 1920, vikt i övre högra hörnet. Sextonde kortet daterat 1921. Handskrift "ber att få framföra sitt varmaste deltagande i grevinnans djupa sorg". Sjuttonde kortet daterat 1921, vikt i övre högra hörnet. Artonde kortet daterat 1922, vikt i övre högra hörnet. Nittonde kortet daterat 1923, vikt i övre högra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1914 – 1923

1914 - 1923

Tidigare ägare Rosenblad, Carl Ludvig Mattias
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.736._HWY