Föremål

Kontrakt. Belysningskontrakt. Stockholms Elektricitetsverk.

Ekonomi. Kontrakt. Belysningskontrakt. Stockholms Elektricitetsverk. Uppsägningsbevis. 1894.5.6.Tr. Blankett ifylld med bläck.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Arkivhandling, Ekonomi, Kontrakt
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1894
Tidigare ägare Ägare: Kempe, f. Wallis, Johanna
Föremålsnummer LXIV:K.Q.e.a.02._HWY