Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Fru Gripenstedt, f. de Maré.

Åtta visitkort från Fru Ottonie Gripenstedt, f. de Maré. Första kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Andra kortet daterat 1914, vikt i övre högra hörnet. Tredje kortet daterat 1915 samt sorgkant, vikt i övre högra hörnet. Överlämnat i samband med Wilhelminas bilolycka i 1915. Fjärde kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Femte kortet daterat 1917, vikt i övre högra hörnet. Sjätte kortet daterat 1920, vikt i övre högra hörnet. . Handskrift (baksidan) ".....". Sjunde kortet daterat 1922, vikt i övre högra hörnet. Åttonde kortet daterat 1930, vikt i övre högra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1914 – 1930

1914 - 1930

Tidigare ägare Gripenstedt, f. de Maré, Ottonie
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.325._HWY