Foto: SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Mandelkvarn

MANDELKVARN med tryckklots. Av järn, gjuten och rödmålad. Bestående av en liggande cylindrisk huv, vari en cylinder av förtent plåt, rivjärnhuggen på insidan; cylindern med botten i ena änden, från vilken utgående en axel, rörlig i en från huven utgående muff; på axelns ytterände en vev med S-formad arm med i rät vinkel rakt utstående handtag av rödbok, svarvat, långsträckt päronformigt samt fäst på en tånge, veven fäst på axeln medelst en från vevarmen utgående rund muff, vari en stoppskruv med runt huvud. Ovanpå huven en fyrsidig behållare med utstående stavformig överkant; vid huvens nedre kant en snåsliknande utsvängning, varigenom den malna mandeln utmatas; huv och behållare inuti vitemaljerade. Från huven utgående nedåt en ställning, varmed kvarnen fastsättes vid ett bord eller en bänk samt bestående av en lång båge, i vars nedre ände en skruv med 8-formig ögla, på övre änden ett på skruven rörligt tvärgående långt gripstycke med runda utvidgade ändar; på bågens övre ände en gripbåge med platta ändar. Längd: 32 cm.; bredd: 9,5 cm. Vevarm, bredd: 17,3 cm. Tryckklots: Av rödbok, fyrsidig och avpassad efter behållaren samt med nedre änden ursvängd efter cylindern; ovanpå klotsen en platta med utstående rundad kant, i mitten en svarvad knopp som handtag. Höjd: 12 cm.; sidbredd: 5,9 och 6,4 cm.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Mandelkvarn
Kategori
  • Köksmaskiner
  • 03. III Kökets och vinkällarens inventarier
Material Järn
Teknik Gjutet
Föremålsnummer III:I:C.x.01._HWY