Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Fotangel

Fotangel av grovsmitt stål med fyra utåt avsmalnande spetsar, ca 40 mm långa.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Fotangel
Kategori Vapen
Material Stål
Storlek
  • Höjd 55 mm (ca)
  • Vikt 34 g
Antal 1
Tidigare ägare Karl XV av Sverige-Norge
Föremålsnummer 6600_LRK
Andra nummer Nr 1867: 5146
Litteratur
  • Varför nämndes bröderna Magnus med tillnamnet Svinfot, Ljung, 1966, avb. på sida: fig. 3
  • Underdånig berättelse angående emottagandet för statens räkning af de utaf Hans Maj;t konung Carl XV till staten testamenterade samlingar af konstverk, vapen och andra föremål : Afgifven den 14 aug. 1873 af t.f. intendenten vid Nationalmuseum., Sander, 1873 (Sander, Nils Fredrik)