Föremål

Saxoniae Ducum Caesarib. Creand v--virum; et caeterorum. A Friderico I ad Christianvm II fratres et agnatos...Augustae Vindel. Ex...officina. Dom. Custodis excudit Michael Manger

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol
Datering 1601
Tillverkningsplats Augsburg
Tillverkare Manger, Michael (Tryckare), Custos, Dominicus (Förläggare), Henningius, Marcus (Författare)
Föremålsnummer 110855_SKOBOK