Föremål

Rapporter

1901:7 R - Rapporter från: Ljusne Sågverk Norr Ljusne Jernverk (järnverk)

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1901
Tillverkningsplats Ljusne
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.257._HWY