Föremål

Rapporter

1901:7 R - Rapporter från: Ljusne Sågverk Norr Ljusne Jernverk (järnverk)

Föremålsbenämning Affärshandlingar
Datering 1901
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.257._HWY