Föremål

Kontrakt. Telefonkontrakt.

Ekonomi. Kontrakt. Telefonkontrakt. 1901.31.12. Stockholms Allmänna telefonaktiebolag. Apparat i huset i Hamng. N:o 2. Tr. Fol.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Arkivhandling, Ekonomi, Kontrakt
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1901
Tidigare ägare Ägare: Kempe, f. Wallis, Johanna
Föremålsnummer LXIV:K.Q.e.b.01._HWY