Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

slagsnapplåslodbössa Norrbotten, hälspännare

Åttsidig, sexräfflad pipa, plana bommar. Pipans undersida med spår av smidet, ovansidan filad och polerad. Svansskruvbladet kraftigt nedböjt, spetsoval form, kanterna är längst fram kraftigt fasade. Plundertrumman sjusidig med plunderskruv i form av vingmutter. Riktmedel: Ståndsikte på fyrsidig klack, inlaxad i pipan. På klacken två korsande linjer samt i sidorna två urgröpningar. Mitt emellan sikte och pipbas laxning från ett tidigare sikte. Av långt stolpkorn av mässing, fästat med i pipstålet uppslagna och därefter stukade spår. Fästning: Pipan fäst med krysskruv underifrån samt ursprungligen ett pipstift. Slagsnapplås, hälspännare med plant låsbleck av stål, framtill tvärt avskuret, bak bildande en spets. Hanen s-formig med åttsidigt tvärsnitt, tumgrepp saknas. Helspänn på hanfoten. Studel av stål, s-formig, ena änden bockad och inskruvad i blecket, andra änden fäst i hanskruven. Bred slagfjäder fästad genom nitning på bleckets insida. Stång och stångfjäder på bleckets insida. Fästning: En stor låsskruv genom stocken. Rak, platt avtryckare fäst i stocken med ett stålstift. Helstock av trä, nordsvensk typ med svängd undersida och näsa, droppformig genomskärning. Näsan fortsätter i en bakåt utskuren skåra, vilken på v. sida markerar kindstödet. Skåran avslutas bakom kindstödet i en utskuren snäcka. Dekor på kindstödet av parallella linjer och fiskbensmönster. På h. sida inristade bladslingor. Mitt emot låset är på kolven inristat konturen av ett låsbleck. Framstock med på vardra sidan två inskurna, längsgående spår med de övre fälten svartmålade och de nedre röda. Laddstocksrännan öppen utom ca 90 mm vid mynningen. Ca 9 mm från mynningen en rembygel av mässing, fäst med en mässingsnit. Framtill på stocken ett smalt stålband, b: ca 10 mm, fäst med stålstift. Varbygel av stål, bredare framåt, bakre fästet rundat, fäst med två stålstift. Främre fästet tvärt avskuret, fäst med krysskruven. Tillbehör: Laddstock av stål med liten krok i ena änden.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning slagsnapplåslodbössa
Kategori Bössor
Material
  • Stål
  • Mässing
  • Trä
Storlek
  • Längd 1104 mm
  • Längd 845 mm (pipa)
  • Höjd 163 mm
  • kaliber 8 mm
  • 6
Teknik
  • Målning
  • Ristning
Antal 1
Datering 1850-01-01 – 1900-01-01

1850-1900 cirka

Tidigare ägare Åmell, Åke
Föremålsnummer 13035_LRK
Andra nummer Nr 1867: 24:310