Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Fru Bertha Celsing f. Lilliehöök.

Tio visitkort från Fru Bertha Celsing f. Lilliehöök. Första kortet daterat 1919, vikt i övre vänstra hörnet. Andra kortet daterat 1921, handskrift "......". Tredje kortet daterat 1922, vikt i nedre högra hörnet. Fjärde kortet daterat 1922, vikt i nedre vänstra hörnet. Femte kortet daterat 1923, vikt i övre vänstra hörnet. Sjätte kortet daterat 1923, vikt i övre vänstra hörnet. Sjunde kortet är utan datum, vikt i övre vänstra hörnet. Åttonde kortet är utan datum, vikt i övre vänstra hörnet. Nionde kortet daterat 1924 samt sorgkant, handskrift "....." Tionde kortet daterat 1925, handskrift "......"

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori Visitkort, 64. LXIV Arkiv
Datering 1919 – 1925 (1919 - 1925)
Tidigare ägare Ägare: Celsing f. Lilliehöök, Bertha
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.166._HWY