Föremål

Tal om Sveriges utrikes handel i allmänhet, och den levantiska i synnerhet, hållet för Kongl. vetenskaps academien, vid præsidii nedläggande, den 31. Januarii 1770...Stockholm, tryckt hos direct. Lars Salvius, 1770.

Blått papper. Lunthäftad

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 8:o
Datering 1770, 1700 (1770; 1700 (bandets tillverkning); 1770 (tryckår))
Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare Westerman, Johan (Författare), Akrel, Fredrik (Gravör), Salvius, Lars (Tryckare)
Föremålsnummer 108922_SKOBOK