Föremål

Tal om Sveriges utrikes handel i allmänhet, och den levantiska i synnerhet, hållet för Kongl. vetenskaps academien, vid præsidii nedläggande, den 31. Januarii 1770...Stockholm, tryckt hos direct. Lars Salvius, 1770.

Blått papper. Lunthäftad

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 8:o
Datering 1770, 1700 (1770; 1700 (bandets tillverkning); 1770 (tryckår))
Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare Westerman, Johan (Författare), Akrel, Fredrik (Gravör), Salvius, Lars (Tryckare)
Föremålsnummer 108922_SKOBOK