Föremål

Fransk-svensk ordbok

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Litteratur
Kategori
  • Böcker
  • 63. LXIII Bibliotek
Föremålsnummer LXIII:II:F.09._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1955
Titel
Schulthess, Ferdinand.
Text
Fransk-svensk ordbok. . . . 1 vol. 8:0. Titel och bokband = I: F. 19.