Föremål

In Jesu nomine Then ett tusende sexhundrade tiugw och tw åhrs swenska sorgen vthöfwer högborne förstes och herres, her Carl Philipps, Sweriges rijkes arfförstes ... dödamål ... vthi Vpsala först domkyrkio och sedhan bondekyrkio predikat aff Lars Oluffzson Wallio ... Tryckt i Vpsala, aff Eskil Matzson. 1624.

Band m. pärm av papper, rygg och hörn av kalvskinn. Pärmfyllnad: papp. Blåstänkt snitt.

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 8:o
Datering 1624, 1600 (1624; 1600 (bandets tillverkning); 1624 (tryckår))
Tillverkningsplats Uppsala
Tillverkare Wallius, Laurentius Olai (Författare), Mattsson, Eskil (Tryckare), Carl Philip, Sveriges arvfurste (Medförfattare)
Föremålsnummer 108628_SKOBOK