Föremål

Genealogia Serenissimor. Boiariae Ducum. Et quorundam Genvinae Effigies a Wolffg. Kiliano Aug aeri inscisa. Venumdantur in officina Dominici Custodis Aug. Vindel. An. MDCV

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol
Datering 1605
Tillverkningsplats Augsburg
Tillverkare Custos, Dominicus (Förläggare), Kilian, Wolfgang (Gravör)
Föremålsnummer 110853_SKOBOK