Föremål

Ordensband för riddare och kommendör av Serafimerorden, Sverige.

Axelband av ljusblå sidenmoaré, tandade bandändar, två av banden endast sammanbundna, ett band sammanbundet, bakänden fäst med ring i karbinhake vid sammanbindningen, ett frackband, sammanbundet av två band av olika längd.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Axelband, Ordensband
Kategori Ordensband
Material Sidenmoaré
Storlek Längd 730 mm, Bredd 102 mm
Antal 4
Tillverkningsplats Sverige
Tidigare ägare Givare: Kungl. Maj:ts Orden KMO
Fysiska egenskaper Färg: ljusblå
Föremålsnummer 1937_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 52:100