Föremål

Caerte Van De Scher-Meer [Ingår i Joan Blaeu, Atlas Maior, vol. 4. Amsterdam, 1662]

[Alsoo de selve is Bedryckt, ende by Cavels yan 15 Morgen suyver landt door lotinge uytgedelt, op den 25 October Anno 1635, ende aldus met groote verbe: teringe int licht gegeuen.]

Föremålsbenämning geografi
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol.
Datering 1662
Tillverkningsplats Amsterdam
Tillverkare Blaeu, Joan (Utgivare)
Föremålsnummer 110511_SKOBOK