Föremål

Brev inkommande

1902:1 B - Brev inkommande: A - C Alsing & Co, London Berner & Nielsen, Paris

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Officiella brev
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1902
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.260._HWY