Föremål

Runsten

Runsten av röd sandsten. Stenen är stympad. Vad som återstår är ristningens mittparti. Inskrift : sui...ta st...---im hna firþi till sihtunum.

Upphov: Sundström, Amica, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Runsten
Kategori
Byggnadsdetaljer och monument
Material
  • Sandsten
  • Bergart
Storlek
  • Höjd 880 mm
  • Bredd 750 mm
Antal
1
Datering
1100 – 1250
Tidsperiod
Tidig medeltid
Tillverkningsplats
Inskription
Runor
Föremålsnummer
115655_HST
Andra nummer
  • Undernummer: 5
  • Runsignum: U 395
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1888
Fyndplats