Foto: Lernestål, Erik, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Fat

FAT Litet, runt, med kälformig kep och konturerat smalt brätte samt på fotkant. Dekor: I blått med brungredelin konturteckning på ljust blågrön tennglasyr. Godset gulvitt. På insidan ett runt fält, vari några blommor, utsparda mot blå botten. På kepen och delvis på brättet en bård av fyrsidiga fält, vari korsformiga ornament, utsparda mot blå botten, i nitten av varje kors fyra rektangulära fläckar, ordnade som ett kors; mellan fälten en balk. Brättets ytterdel i ljusare gråblått. På utsidan av kepen fyra ojämna ringar i ljusare gråblått, i bottnen en dylik. Höjd 2,4 cm, diameter 11 cm

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Fat
Kategori
  • Askar, bägare och fat av glas och keramik
  • 46. XLVI Fajans m. m.
Material Fajans
Storlek
  • Höjd 2.4 cm
  • Diameter 11 cm
Teknik Tennglasyr
Tillverkningsplats Italien
Tidigare ägare Kahlert, Edouard
Föremålsnummer XLVI:VI:D.b.05._HWY