Föremål

Två nattljusstakar av silver.

Tillverkare: Gustaf Möllenborg Stockholm, 1837. Kort profilerat skaft med godronnerad vulst. Runt fat med pålödd bladstav i relief vid kanten. Profilerat handtag med tumgrepp i form av mussla. Lös ljuspipa med droppskål med samma bladstav i kanten som fatet. Under den ena ristat: "2 M - 33 lod". Stämplar på ljusstakarna och ljuspiporna: Tre kronor - S Erik - G.M. (SB 2146) - G4. Gustaf Möllenborg, Stockholm, 1837. Tillhörande lapp: Denna Toilett Servis har framledne Hans Excellence Riksmarskalken Grefve Magnus Brahe begagnat, så väl under dess enskilta Resor som äfven vid alla Resor med Högstsalig Konung Carl XIV Johan, och äfven vid alla Utländska beskickningar. den är lemnad till Sko Kloster af förste Hofstallmästaren Grefve Nills Brahe 1845.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Ljusstake
Kategori Bordsarmaturer
Material Silver
Storlek Diameter 140 mm, Höjd 95 mm
Teknik Drivet
Antal 2
Datering 1837, 1837
Tillverkningsplats Stockholm, Sverige, Stockholm
Tillverkare Möllenborg, Gustaf (Tillverkare)
Tidigare ägare Ägare: Brahe, Magnus, Givare: Brahe, Nils Fredrik
Föremålsnummer 3266_SKO