Föremål

Konossement, Avlastningsdokument, Brev inkommande

1874:1 A-B - Konossement: Avgående - Avlastningsdokument för trä från Ljusne - Brev inkommande: A-G

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Officiella brev
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1874
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.21._HWY