Föremål

Vinfat

VINFAT (s. k. starkvinsfat) Av ek. Bukigt, med bottnarna insatta i stavarna medelst en i stavarna inskuren s. k. krösning. Band av järn, åtta stycken, varje hopsatt med en grov nit. På fatets botten i svart, på den ena i båge: EXP. A/B. VIN & SPRITCENTRALEN, inom bågen: TA20/P.B. 129/ l 106 / MADEIRA FINE / SUCCURSAL / MADEIRA; på motsatta bottnen: DESTINATARIO / J. D. G. C. / STOCKHOLM / ORDER N:o 10308 127; på buken ett sprund, fyllt med en träpropp jämte en tvåskaftad linnelapp som mellanlägg. Höjd: 85 cm.; Omkrets: 160 cm. Inköpt av Wilhelmina von Hallwyl den 5 November 1929, hos Aktiebolaget J. D. Grönstedt & Co., Stockholm.

Museum Hallwylska museet
Storlek
  • 85
  • 160
Föremålsnummer III:VII:B.a.02._HWY