Föremål

Brev inkommande

1876:3 B -Brev inkommande: H-O Hvitfelt, C. A. O. Ljusne Lind. Söderhamn

Museum Hallwylska museet
Datering 1876
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.35._HWY