Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

drabantvärja m:1701 Sverige

Modellenlig. Fäste utan konventionell gelbgjutarstämpel. Upptill nära knappen på handbygelns insida inslaget ett G. På klingbasens utsida inslagen en proberstämpel: P (endast delvis synlig).

Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Drabantvärja
Kategori
Värjor
Material
 • Stål
 • Mässing
 • Mässingstråd
Storlek
 • Längd 1141 mm
 • Bredd 143 mm
 • Längd 969 mm (klinga)
 • Bredd 38 mm (klinga)
 • Vikt 1430 g
Teknik
 • Förgyllning
 • Flätning
Antal
1
Datering
1701

1701 cirka

Tillverkningsplats
Tillverkare
Törn, Gustaf Adolph (Förmedlare)
Inskription
 • Signatur/Påskrift: G
 • Signatur/Påskrift: P (probatur)
 • Signatur/Påskrift: P (probatur)
 • Signatur/Påskrift: G
Föremålsnummer
12201_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 1933:a
Litteratur
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 69
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 69
 • White arms of the Royal Armoury., Nordström, 1984, katalog: 69
 • White arms of the Royal Armoury., Nordström, 1984, katalog: 69
Historisk händelse
Relaterat föremål
Samhör med: 12202_LRK (Samhörande med balja nr 12202.)
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1850
Text
2 Pikar med skaft 2 Fahnspetsar på skaft af träd utan nr 11 Wärjor med förgl. fästen och läderbaljor, nyttjade år 1774 Rubrik: Diverse äldre och nyare Sablar, Palatscher samt Wärjor och andra vapen Tid. inv. nr.: 1264 Sida: 29 Nr. i föreg. inv.: 1264 Anmärkning: [oidentifierat]
Typ
Äldre inventarium
Datum
1803
Text
11 St Värjor med förgyldta fästen och Simpla Läder baljor, fästena öfverdragne med skinn. Rubrik: År 1805 den 12 October har Hof Cammereraren Törn till Kongl. Lif Rust Kammaren inlämnadt följande värjor som nyttjades af Högsalig Hert: Fredr:Ad: Stånd Drabantar wid H:K:H: Hertig Carls Gemål Hedv. E Sida: 209
Typ
Äldre inventarium
Titel
År 1805 den 12 October har HofKamereraren Törn till Kongl. Kif-RustKammaren inlämnat följade Värjor, som nyttjades af Högstsalig Hertig Fredric Adolphs Stånd Drabanter vid H.K.H. Hertig Carls Gemål Hedvig Elisabeth Charlottas intåg i Stockholm 1774
Datum
1821
Text
Ellofva stycken Värjor med förgylldta Fästen och simpla Läder-Baljor, Fästena öfwerdragna med skinn. Rubrik: Följande Persedlar äro inlämnade till Kongl. Lif-Rustkammaren ifrån och med den 19 April 1803 Sida: 579 Anmärkning: [oidentifierat]
Typ
Äldre inventarium
Datum
1840
Text
2 st Pikar på stänger med fahnspetsar, 1 st pik af jern med skaft af Do beklädt med boxbom och elfenben. 12 st Värjor med förgylda fästen och läder baljor, nyttjade vid Hertig Carl Gemåls Hedvig Elisabeth Charlotta intåg i Stockholm 1774 Tid. inv. nr.: 1264 Sida: 33 Nr. i föreg. inv.: 1264
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
1 värja, lika med föregående, baljan af trä, öfverklädd med svart läder samt fösedd med hake af messing. Tid. inv. nr.: 1933 Nr. i föreg. inv.: 1264
Typ
Äldre inventarium
Datum
1855
Text
2:ne pikar af messing med skaft. 2ne Fanspetsar af messing på skaft af träd 11 st Wärjor med förgylda fästen och läderbaljor,nyttjade år 1774. Rubrik: Diverse äldre och nyare Sablar, värjor och andra vapen Tid. inv. nr.: 1264 Sida: 33 Nr. i föreg. inv.: 1264 Anmärkning: [oidentifierat]