Föremål

Konglig mejstets och rijksens Swea hofrätts sentebce och dem, uti then...mediate- och summario processu uptagne sak, emellan...Ulrica Juliana Brahe,...och grefwe Arvid Horn...(titelbladet saknas, titeln från första textblad)

Band av marmorerat papper

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o
Datering 1738
Föremålsnummer 110143_SKOBOK