Föremål

Ekonomi

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Ekonomi - Verifikationer, föremål
Kategori 64. LXIV Arkiv
Tillverkningsplats
Föremålsnummer LXIV:I:Q.b.g.a.704._HWY