Föremål

Rökelsekar

Upphov: Historiska museet/SHM (PDM) Upphovsrätten till detta verk har gått ut och är därmed fritt att använda på alla sätt. Ange gärna upphovsperson om denne är känd.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Rökelsekar
Kategori
Religion och kult
Datering
1100 – 1500
Tidsperiod
Medeltid
Föremålsnummer
119085_HST
Andra nummer
Undernummer: 62
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
Gåva
Förvärvsdatum
1943
Fyndplats