Föremål

sigillstamp Serafimerorden

Oval platta av stål, därpå graverat lilla riksvapnet. Sköld av fyrkantig typ, vågrät skraffering, tre små kronor. Skölden krönt med kunglig krona och omgiven av Serafimerordens kedja med tecken. Spegelvänd omskrift: "SIGILLUM ORDINIS EQVESTRIS SERAPHINORUM". Dubbel kantring. På plattans ovansida holk, l: 20,5 mm. Skaft av trä (masur?), uppåt vidgat till rund, välvd platta, d: 36,6 mm.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Sigillstamp
Kategori Sigill
Material Stål, Trä
Storlek Längd 28 mm (platta), Bredd 25 mm (platta), Höjd 7 mm (platta), Höjd 92 mm (hela)
Teknik gravering
Antal 1
Datering 1800 – 1820 (1800-talets början)
Tillverkningsplats Sverige
Tidigare ägare Ägare: Kungl. Maj:ts Orden KMO
Inskription Dekor: lilla riksvapnet, Signatur/Påskrift: SIGILLUM ORDINIS EQVESTRIS SERAPHINORUM
Föremålsnummer 2539_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 24:216