Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Hjullåspistol

Åttaräfflad pipa med femsidig ovansida, rundad undersida och svarvad trumf. Vid pipbasen en tvärgående, profilerad list. Kort, rakt svansskruvblad. Två häften. Pipan fäst med krysskruv underifrån, skruvad genom varbygelns främre arm, genom svansskruvbladet samt stållisten på kolvryggen. På kammaren inslaget en stämpel H P (Lrk vägl. 1921:344, Stöckelnr 3791-2, NL ca 1625-1650). Hjullås av västeuropeisk typ med slagfjäder fäst på låsblecket. Plant låsbleck med fasade kanter, utan ornering. Utvändigt hjul fäst med brygga kl. 3 och 9, urneformigt bakre löv. Fängpanna med låg, slät gavel och dito krutskärm. Fängpannelock saknas. Hane med svarvad, balusterformig nederdel, hankroppen med spetsovalt tvärsnitt. Plan hals med böjd framsida. Tvärt avskurna käkar, underkäken lös. Käkskruv med fyrsidigt huvud. Hanfjäder med fasade kanter, urnformigt fjäderlöv. Fästning: Tre låsskruvar. Böjd avtryckare. Helstock av päronträ (?), svängd efter låset. I det närmaste rak kolv med åttsidig, plomnformig kolvkula. Utmed alla kanter dubbla, smala lister av vitt ben, i övrigt ingen ornering. Utmed kolvryggen en 9 mm bred stållist, fäst med en skruv underifrån samt med svansskruven. Varbygel av stål, platt med rundade kanter och i det närmaste vinkelformigt böjd baktill. Främre armen spetsigt utdragen, fäst med skruv med runt huvud, bakre delen formad som en skruv och skruvad genom avtryckarblecket. På insidan av varbygeln fäst en bandfjäder, vilande mot avtryckaren. Avtryckarblecket smalt, långt, baktill instucket under kolvkulan. Blecket löper fram till varbygelns främre fäste. Tillbehör: Laddstock, l: 532 mm, främre änden något böjd, i ena änden en 38 mm lång, invändigt gängad stålskoning.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Hjullåspistol
Kategori Pistoler
Material Stål, Ben, Päronträ
Storlek Längd 583 mm (pipa)
Teknik Inläggning
Antal 1
Datering 1600, 1600-01-01 (1600 cirka)
Tidigare ägare Ägare: Gustav IV Adolf av Sverige
Föremålsnummer 11123_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 1732